Nasza opieka

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (ZOL)

Termin „ZOL – Zakład opieki zdrowotnej” odnosi się do podmiotu świadczącego 24 godziny na dobę całodobową opiekę zdrowotną, która nie wymaga hospita-lizacji. Podmiot prowadzi centrum stacjonarne i funkcjonuje jako miejsce zamieszkania. Centrum zapewnia podstawowe potrzeby medyczne osobom niepełnosprawnym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować po hospitalizacji lub z powodu chorób przewlekłych.

Centrum zapewnia posiłki i pokoje, które są dostosowane do potrzeb pacjentów oraz  zapewnia im warunki do życia w chorobie  niedostępne w ich domach.

Zgodnie z polską definicją, celem zakładu ZOL jest przywrócenie funkcjonowania pacjentów do poziomu umożliwiającego im powrót do domu.

Skala Barthel służy do określenia kwalifikowalności przyjmowania pacjenta. Według polskich przepisów pacjenci, którzy uzyskają ponad 40 punktów w skali Barthel, nie kwalifikują się do leczenia ZOL.

Dyrektor Ośrodka

Agnieszka Pianowska

Koordynator 

Sekretariat

(+48) 422 110 621

Adres e-mail

Znajdź nas na Google Maps

Zachodnia 37, 95-054 Ksawerów, Poland

Find us on Google

​Znajdź nas na Facebooku
Jovimed
 

  • Facebook

Copyright © Jovimed, Inc.