top of page
Patient and Nurse

Bardzo duże znaczenie w powrocie do zdrowia ma rehabilitacja rozpoczęta natychmiast po zdarzeniu wystąpienia udaru mózgu.
Programy rehabilitacji po udarze mają kluczowe znaczenie dla pomocy Pacjentom w odzyskaniu utraconych umiejętności i odzyskaniu niezależności. W wielu przypadkach mózg ma ogromny potencjał do regeneracji. Jednak intensywna rehabilitacja odgrywa zasadniczą rolę w procesie zdrowienia.

Czas trwania rehabilitacji zależy od stopnia zaawansowania udaru. Niektóre osoby po udarze szybko wracają do zdrowia , inni potrzebują przedłużonego procesu.
Badania dowodzą, jak ważny jest szybki program rehabilitacji zaraz po udarze.
W trosce o zapewnienie Pacjentom programu opieki w nagłych przypadkach, nasz oddział rehabilitacji oferuje dwa tygodnie intensywnej opieki, która obejmuje pięć dni w tygodniu 2,5 godziny terapii indywidualnej dziennie, po której następuje 20 minut hydromasażu, którego celem jest zmniejszenie napięcia intensywnego proces rehabilitacji.
Ponieważ ćwiczenia mogą być trudne dla Pacjenta, może być konieczne zapewnienie przerwy między sesjami.

Pacjenci po udarze są niesprawni fizycznie na pierwszym etapie powrotu do zdrowia. 
Dlatego nasz program zapewnia specjalną opiekę indywidualną, skupiającą się na terapii zakresem ruchu i terapii wywołanej ograniczeniami.

bottom of page