top of page
Senior Patient with Walker

Kompleksowa Opieka

Po Udarze Mozgu

Kompleksowa Opieka Po Udarze Mózgu

W ośrodku Jovimed staramy się zapewnić pacjentom kompleksową opiekę po udarze mózgu.
Rehabilitacja udarowa wymaga skoordynowanego wysiłku ze strony zarówno profesjonalnego personelu, jak i pacjenta.

U pacjentów może wystąpić jeden z dwóch rodzajów udaru:

  • Udar niedokrwienny – występuje na skutek nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu w wyniku zakrzepu lub zatoru.

  • Udar krwotoczny – występuje na skutek przedostania się krwi poza naczynie mózgowe.
     

Osoba po udarze zmaga się z wieloma problemami zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. W Naszym ośrodku staramy się zapewnić kompleksową i skoordynowaną opiekę ze strony całego personelu medyczno-opiekuńczego: lekarzy (lekarza internisty, lekarza rehabilitacji medycznej oraz lekarza psychiatrii), pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, oraz opiekunów medycznych. Poniżej opisujemy kilka z problemów mogących wystąpić u pacjenta udarowego:

HOSpice  care.jpeg

Porażenie

U pacjentów po udarze może wystąpić dysfunkcja w obrębie kończyn dolnych i górnych, a co za tym idzie-
dużą trudnością stają się proste czynności dnia codziennego, czynności samoobsługi. Jednym z głównych
problemów po udarze jest utrudnione przemieszczanie się na skutek wyżej wymienionego porażenia.

Porażenia te mogą objawiać się pod dwoma postaciami- wiotkość lub spastyczność. W zależności od
występujących problemów i objawów, nasz zespól rehabilitacyjny we współpracy z pacjentem i lekarzem
dostosowuje program rehabilitacyjny mający na celu poprawę funkcjonowania pacjenta i osiągnięcie przez
niego maksymalnych wyników, lub jeśli jest to możliwe to powrót do całkowitego zdrowia.

13294601254_3238488287_o_edited.jpg

Problemy z połknięciem (dysfagia)

Udar może zaburzać zdolność do korzystania z mięśni w jamie ustnej i gardle do tego stopnia, że ​​pacjent nie jest w stanie samodzielnie przełykać. W niektórych przypadkach może być konieczne karmienie przez zgłębnik (PEG).

W przypadku występowania u pacjenta problemów z połykaniem i koniecznością karmienia go przez zgłębnik (PEG), Nasze pielęgniarki dyżurujące zaopiekują się pacjentem i zapewnią pacjentowi podanie wszystkich posiłków w ciągu dnia.

W przypadku pacjenta poudarowego z dysfagią, rodzina lub opiekunowie pacjenta przed przybyciem do naszego ośrodka są zobowiązani do poinformowania kierownika ośrodka o występującym problemie oraz o ewentualnej konieczności stosowania PEG.

Jeśli jest to konieczne, podczas posiłków przydzielimy pacjentowi opiekuna, który zadba o komfort i zapewni pomoc przy jedzeniu.

Problem z nietrzymaniem moczu

Pacjenci udarowi często borykają się z problemem niekontrolowanego oddawania moczu lub kału. Na
skutek uszkodzenia układu nerwowego funkcje mięśni zwieraczy odbytu i cewki moczowej zostają
zaburzone. Tacy pacjenci wymagają specjalnej opieki i specjalistycznych środków higienicznych. Nasi
opiekunowie zadbają o to, by pacjent przebywający u nas został otoczony odpowiednią uwagą i opieką

U niektórych pacjentów zachodzi potrzeba założenia cewnika. W zależności od materiału z jakiego jest
wykonany, trzeba go wymieniać w określonym czasie. W ośrodku Jovimed wymiana cewnika odbywa się na
miejscu w asyście pielęgniarki lub lekarza.

Rodziny lub opiekunowie są zobowiązane do zapewnienia pacjentowi pampersów. Istnieje możliwość aby
Nasz ośrodek w porozumieniu z rodziną zajął się dostawą.

Problemy z mową (afazja)

Afazja jest nabytym zaburzeniem funkcji mowy, która wcześniej była prawidłowa. Może obejmować upośledzenie rozumienia lub tworzenia słów. Przeważanie jest ono wywołane udarem mózgu, w przebiegu zamknięcia naczynia zaopatrującego tę część kory mózgu, która jest związana z funkcją mowy.

W zależności od ciężkości i umiejscowienia uszkodzenia, pacjent może mieć problemy zarówno z wypowiadaniem słów jak i całych zdań. W niektórych przypadkach to co mówi nie jest spójne i logiczne, a w skrajnych przestaje rozumieć to, co inni mówią do niego.

U pacjentów z afazją, poza opieką logopedy zaleca się integrację z otoczeniem, udział pacjenta we wszelkich formach aktywizacji dostępnych w ośrodku. W Jovimedzie prowadzimy codzienny program zajęć grupowych z pacjentami, które mają na celu integrację mieszkańców, poprawę samopoczucia oraz pobudzenie układu nerwowego.

Na życzenie rodziny, możemy włączyć do terapii zajęcia z logopedą, który odpowiednio dostosuje indywidulany program terapeutyczny do możliwości pacjenta.

Patient and Nurse

Zaburzenia emocjonalne i spadek zdolności poznawczych

Udar jest schorzeniem które często w skutkach prowadzi do zaburzeń emocjonalnych pacjenta. Choroba ta i jej skutki często przytłaczają chorego, co prowadzi do frustracji, złości, a nieraz i do depresji. Dlatego tak ważne jest szybkie zauważenie problemu i nauka radzenia sobie z nim. Proces ten musi zachodzić w integracji z programem rehabilitacyjnym, ponieważ w

rehabilitacji poudarowej kluczowym elementem jest podejście samego pacjenta do terapii i jego nastawienie względem choroby.

W ośrodku pacjentami zajmuje się wykwalifikowany psycholog, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, pacjent jest konsultowany przez lekarza psychiatrę. Oprócz profesjonalnej opieki medycznej, oferujemy zajęcia rekreacyjne i społeczne, które odgrywają kluczową rolę u pacjentów dotkniętych problemami emocjonalnymi lub depresją.

Pacjenci i leki

Leki są ważną częścią pacjentki, która przeżyła udar. Leki na ciśnienie krwi, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwdepresyjne, leki na częstość akcji serca i leki przeciwcukrzycowe są tylko częścią listy, która może być przepisana pacjentowi.

Wielu pacjentów po przeszczepieniu może być zbyt zdezorientowanych, aby odpowiednio postępować zgodnie z instrukcjami lekarza, jeśli chodzi o przyjmowanie leków.

​Personel medyczny

bottom of page