top of page

Alzheimer

W Jovimed aktywność fizyczna, zajęcia grupowe i czynności poznawcze są rdzeniem naszej Program Alzheimer / demencja. Optymalizujemy nasze troska przy użyciu metodologii opieki Javime DKDC, w oparciu o cztery kategorie działań

Otępienie z ciałami Lewy’ego (LBD)

Otępienie z ciałami Lewy’ego ma miejsce, gdy klastry białka zwane ciałami Lewy’ego, znane także jako alfa-synukleina, zbierają się na korze (na powierzchni) mózgu i zaburzają jego funkcjonowanie. Nadmiar białka wiąże się również ze zmniejszeniem ilości neuroprzekaźników, takich jak dopamina.

Niedobór dopaminy wiąże się z chorobą Parkinsona. Często osoby cierpiące na to schorzenie, również są chorzy na Parkinsona. Obserwuje się też u nich blaszki i supły związane z Alzheimerem.

LBD jest drugim najczęstszym typem demencji po Alzheimerze. Obejmuje około 20% przypadków demencji.

LBD często myli się z Parkinsonem lub Alzheimerem i często występuje równolegle do Parkinsona, Alzheimera, demencji naczyniowej i spowodowanej alkoholem. Po diagnozie pacjenci żyją średnio 7 lat.

Przyczyny

LBD nie jest chorobą genetyczną. Nie ma dowodów na to, że członkowie rodzin, w których były przypadki LBD, są bardziej narażeni na zachorowanie.

Czynnikiem ryzyka jest wiek. Większość chorych ma powyżej 50 lat. Istnieją przesłanki, że zdrowy tryb życia, ruch, ćwiczenia umysłowe i zdrowa dieta mogą zniwelować ryzyko zachorowania, ale to dotyczy wszystkich przypadków demencji.

Blood Pressure Exam

Demencja Naczyniowa

Demencja naczyniowa spowodowana jest ograniczonym przepływem krwi do mózgu. To druga najczęstsza forma demencji po Alzheimerze. Częściej występuje u mężczyzn i po 70. roku życia.

Przyczyny

Prawidłowe funkcjonowanie komórek mózgowych zależy od dostaw tlenu i innych substancji odżywczych. Gdy układ naczyniowy nie działa prawidłowo z powodu zatorów lub udaru, komórki mózgowe obumierają i pojawiają się zaburzenia funkcji poznawczych. 

Zwężenie naczyń może prowadzić do powstawania zatorów i w końcu do stałego lub czasowego zatrzymania dostaw krwi do mózgu.

Wiele chorób układu krwionośnego wpływa negatywnie na pracę mózgu.

Nawet jeden poważny udar może prowadzić do otępienia naczyniowego. Ten rodzaj demencji naczyniowej to otępienie naczyniowe o ostrym początku.

Otępienie może być spowodowane licznymi drobnymi zawałami, stąd określenie otępienia wielozawałowego. 

Około 20% osób po udarze zapada na demencję w ciągu roku od zdarzenia.

Najczęściej demencja naczyniowa spowodowana jest zakrzepami w małych, głęboko położonych komórkach mózgowych. Ten rodzaj otępienia nazywa się podkorowym(lub chorobą Biswangera). Związane jest z nieleczonym nadciśnieniem i ogólnymi schorzeniami układu krążenia. Demencja naczyniowa podkorowa to choroba postępująca.

Pacjenci chorzy na demencję naczyniową są bardziej świadomi swojego stanu, przez co są bardziej podatni na depresję.

Otępienie Czołowo - Skroniowe

Otępienie czołowo-skroniowe (degeneracja płatów czołowo-skroniowych) to zbiór zaburzeń, które dotykają głównie płaty czołowe i skroniowe.

Wtręty białkowe w mózgu tworzą nowe struktury zwane ciałami Picka (choroba jest również znana jako choroba Picka). 

Płaty czołowe są odpowiedzialne za planowanie, osąd, emocje, języki (mówienie i rozumienie) i niektóre rodzaje ruchu.

Objawy demencji czołowo-skroniowej są zależne od obszaru, który uległ skurczeniu.

W przeciwieństwie do Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe pojawia się w dość młodym wieku (40-75 lat). Około 60% chorych ma od 45 do 64 lat.

Jego objawy są często mylone z chorobami psychicznymi lub Alzheimerem

Otępienie czołowo-skroniowe to 10-15% przypadków demencji.

Rodzaje zaburzeń czołowo-skroniowych

Zaburzenia czołowo-skroniowe dzieli się na trzy rodzaje:

 • Behawioralny wariant otępienia czołowo-skroniowego 

  • Wpływa ono na zachowanie, emocje i osąd

 • Pierwotna afazja postępująca (PPA)

  • Wpływa ona na umiejętność mówienia, rozumienia, czytania i pisania

 • Zaburzenia ruchowe 
   

Objawiają się postępującym pogorszeniem umiejętności ruchowych (chodzenia), upadkami i brakiem koordynacji. Objawy podobne do LBD.

Przyczyny

Najprawdopodobniej to geny są główną przyczyną choroby. Prawie 50% przypadków jest spowodowana genetyką.

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest dość częsta u osób starszych. To degeneracyjne zaburzenie neurologiczne. Spowodowane jest tym, że komórki nerwowe w mózgu nie są w stanie produkować odpowiedniej ilości dopaminy, która zawiaduje ruchem.

Wczesne objawy są łagodne i obejmują jedną stronę ciała. Między innymi spowolnione ruchy, sztywność, kłopoty z równowagą i drgawki.

Stosunkowo niewielu pacjentów z Parkinsonem choruje na demencję, traci pamięć lub zdolności poznawcze.

W krajach rozwiniętych, prawie 2% osób powyżej 65 roku życia cierpi na chorobę Parkinsona.

Objawy

 • Utrata pamięci

 • Brak umiejętności podejmowania decyzji

 • Utrudniona koncentracja

 • Trudności językowe – z mówieniem i zrozumieniem

 • Dezorientacja

Choroba Huntingtona

Choroba Huntingtona (zwana również pląsawicą Huntingtona) to rzadkie genetyczne schorzenie mózgu, które powoduje uszkodzenie jego części. Choroba jest dziedziczna i nieuleczalna. Najczęściej występuje u osób rasy białej, a pierwsze objawy – niekontrolowane ruchy – widać już pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Choroba stopniowo rozwija się w demencję.

Objawy

 • Depresja

 • Niepokój

 • Wściekłość

 • Zachowania kompulsywne

 • Ciągłe powtarzanie pytań i czynności

Choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD)

Choroba Creutzfeldta-Jakoba to bardzo rzadka degeneracyjna choroba. Dotyka jedną osobę na milion. Około 5-15% osób choruje na nią z przyczyn genetycznych.

Główną przyczyną choroby jest substancja BSE pochodząca od zwierząt, głównie od bydła. Substancja ta powoduje odkładanie się zakaźnego białka, tak zwanych prionów, i powstawanie dziur w mózgu.

Pod mikroskopem mózg wygląda jak gąbka. Proces wyniszczenia jest szybki. 85% pacjentów umiera w ciągu roku.

Objawy

 • Utrata pamięci

 • Halucynacje

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

 • Niepokój

 • Utrudniona mowa

 • Napady

 • Sztywna postawa

 • Mimowolne ruchy

 • Zapalenie płuc

 • Zwykle jest przyczyną śmierci

Demencja spowodowana alkoholem

Demencja związana z alkoholem, znana jako zespół Wernickego-Korsakowa, powoduje nieodwracalne uszkodzenia mózgu spowodowane złym odżywianiem, brakiem witaminy B1 (tiaminy) i zapaleniem otrzewnej. Alkohol również utrudnia przyswajanie witamin.

Tiamina znajduje się w rozmaitych pokarmach, takich jak ziarna, ziemniaki i banany. Choroba ta dotyka pacjentów młodszych niż w przypadku Alzheimera. Może się pojawić nawet w wieku 30 lat. Odpowiednia dieta może zahamować proces, ale nie odwróci zmian, które już się dokonały w organizmie. 

Objawy

 • Uszkodzenie pamięci krótkotrwałej

 • Apatia

 • Obniżona umiejętność uczenia się

 • Problemy z mówieniem

 • Problemy z osądem

 • Utrudnione funkcjonowanie w społeczeństwie i w miejscu pracy

 • Bezwiedny ruch gałek ocznych

 • Słaba koordynacja i równowaga

 • Halucynacje

bottom of page