top of page
IMG_1542_edited.jpg

Specjalności rehabilitacyjne

 1. Fizjoterapii w geriatrii

 2. Fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

 3. Fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

 4. Fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii

 5. Fizjoterapii w pediatrii

 6. Fizjoterapii w uroginekologii

 7. Fizjoterapii w odnowie biologicznej, SPA & Wellness

 

Fizjoterapia w geriatri

To dział fizjoterapii, który dedykowany jest osobom starszym i cierpiącym z powodu chorób i/lub urazów wymagających interdyscyplinarnego podejścia terapeutycznego w zakresie planowania i realizacji procesu usprawniania. Ze względu na swoją wielowymiarowość oraz mnogość aspektów medycznych wymaga zrozumienia nie tylko samej etiologii poszczególnych chorób ale ich wzajemnych zależności w zakresie ich objawów oraz następstw. Mając wymienione sprawy na uwadze stworzyliśmy specjalny katalog problemów oraz funkcjonalnych ograniczeń wśród pacjentów w wieku podeszłym, który zamieściliśmy poniżej:

 • Upośledzenia ruchomości stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych na skutek przebytych zabiegów operacyjnych lub długiego unieruchomienia.

 • Upośledzenie sprawności mięśni w zakresie ich spastyczności, zaników, skrócenia oraz hipotonii (zmniejszenia napięcia mięśniowego).

 • Zaburzenia kontroli motorycznej.

 • Zaburzenia równowagi oraz postawy ciała.

 • Fizjoprofilaktyka w zakresie upadków.

 • Terapia bólu u osób starszych.

 • Stymulacja procesów poznawczych oraz utrzymywanie motywacji.

 • Sport seniorów, czyli adaptowana aktywność fizyczna osób w wieku podeszłym.

 • Edukacja rodziny oraz opiekunów w zakresie opieki nad osobą starszą i jej pielęgnacji.

Holding Hands

Fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

C3F3CCB7-2EAC-42DC-8E2C-D3F1A4A9E918_edited.jpg

To dział fizjoterapii, który ukierunkowany jest nie tylko na przywracanie możliwie pełnej sprawności funkcjonalnej po zabiegach w obrębie narządu ruchu (układ kostno-stawowy oraz mięśniowy) ale także kładzie nacisk na prewencję urazów sportowych i fizjoprofilaktykę choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz stawów obwodowych, w tym również na choroby reumatoidalne (np. RZS, ZZSK). Ponadto zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, iż nie zawsze jest możliwa przysłowiowa „ucieczka od skalpela”. Dlatego naszym wsparciem obejmujemy również pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do planowego leczenia operacyjnego. Poniżej zamieszczamy szczegółowy zakres naszych usług w tym obszarze:

 • Złamania w obrębie kręgosłupa i kości.

 • Urazy kręgosłupa i stawów obwodowych.

 • Aloplastyka stawów obwodowych (tzw. „sztuczny staw”).

 • Ostre i przewlekłe urazy mięśni oraz ścięgien, w tym stany po zabiegach operacyjnych.

 • Terapia blizny.

 • Powikłania pourazowe.

 • Medyczny Trening Funkcjonalny jako profilaktyka chorób narządu ruchu oraz element przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego.

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

To dział fizjoterapii skupiający swoją szczególną uwagę na urazach oraz chorobach układu nerwowego ośrodkowego (mózg, rdzeń kręgowy) i obwodowego (nerwy obwodowe). Istotne znaczenie ma tutaj fakt, iż wiele następstw tychże dotyczy układu kostno-stawowego i mięśniowego; niemniej ich podłoże ma właśnie charakter neurologiczny, gdyż sprawnie działający układu ruchu (kości, stawy i mięśnie) wymaga w pełni wydolnego układu nerwowego. Współczesna fizjoterapia neurologiczna oferuje szeroki wachlarz możliwości oddziaływania terapeutycznego w zakresie reedukacji nerwowo-mięśniowej. Poniżej zamieściliśmy nasz obszar oddziaływań w tym zakresie:

 • Stany po udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu.

 • Stany po urazach w obrębie głowy oraz rdzenia kręgowego.

 • Stany po urazach nerwów obwodowych – porażenia obwodowe.

 • Stany wegetatywne przewlekłe.

 • Terapia bólu ostrego i przewlekłego w przebiegu, np. rwy kulszowej.

 • Bóle i zawroty głowy.

 • Operacje neurochirurgiczne w obrębie kręgosłupa oraz nerwów obwodowych.

B7BBC4AA-7BAA-46EC-B830-CB4547F75446_edited.jpg

Fizjoterapia w kardiologii i pulmonologii

BH FITNESS CARBON BIKE PROGRAM H8705 Electromagnetic bicycle.jpg

To dział fizjoterapii, który zajmuje się profilaktyką oraz terapią następstw schorzeń układu krążeniowo-oddechowego, które w zdecydowany sposób wpływają na mobilność i jakość życia pacjenta. Odpowiednio dobrana kinezyterapia wpływa na zwiększenie podaży tlenu, tym samym poprawiając tolerancję wysiłku. Ponadto zmniejsza się uczucie duszności. Ten dział skierowany jest do osób, które cierpią z powodu niżej wymienionych dolegliwości:

 • Astma oskrzelowa i Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP).

 • Stany po zabiegach torakochirurgicznych (chirurgia klatki piersiowej).

 • Pomosty aortalno-wieńcowe („by-passy”) oraz stymulatory serca (rozrusznik).

 • Nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze.

 • Choroba niedokrwienna serca.

 • Schorzenia tętnic obwodowych i niewydolność naczyń żylnych.

Fizjoterapia w pediatrii

To dział fizjoterapii ukierunkowany na problemy naszych najmłodszych pacjentów. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż często są to zaburzenia zupełnie odmienne niż te spotykane u osób dorosłych. W związku z tym współczesna pediatria stawia przed sobą coraz więcej zadań nie tylko w obrębie planowania i realizacji samego programu usprawniania, ale i także odpowiednio prowadzonej profilaktyki w oparciu o najnowsze wytyczne Towarzystw Naukowych. Poniżej zamieściliśmy obszar naszych działań z zakresu pediatrii:

 • Fizjoprofilaktyka i terapia wad postawy – kręgosłup (skoliozy, plecy płaskie, wklęsłe i wypukłe, wklęsło-wypukłe), stopy (płaskostopie).

 • Elementy integracji sensorycznej (układ przedsionkowy oraz wzrokowo-ruchowy, czucie głębokie, ćwiczenia równoważne i koordynacji).

 • Wstępna ocena zaburzeń rozwoju psychoruchowego w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

 • Urazy w obrębie narządu ruchu (stany po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach).

Fizjoterapia w uroginekologii

 • Terapia następstw mastektomii.

 • Terapia bólu kręgosłupa u kobiet w ciąży i połogu.

 • Bolesne miesiączki.

 • Masaż relaksacyjny wraz z elementami jogi dla kobiet w ciąży i połogu.

 • Nietrzymanie moczu, stolca i gazów.

 • Terapia rozejścia mięśnia prostego brzucha.

 • Terapia mięśni dna miednicy.

 • Terapia blizny po nacięciu cesarskim i krocza.

 • Terapia hipopresyjna – prawidłowa aktywizacja tłoczni brzusznej.

 • Adaptowana aktywność fizyczna kobiet w ciąży i połogu.

 • Edukacja w zakresie prawidłowych wzorców ruchowych u kobiet w ciąży i połogu oraz laktacji.

Ten dział fizjoterapii poświęcony jest szerokiej, będącej niekiedy tematem „tabu”, problematyce w zakresie dolegliwości zgłaszanych przez kobiety w ciąży oraz w okresie połogu. Naszą uwagę kierujemy także na fakt, iż każdy proces fizjologiczny zachodzący w ciele kobiety ma również swoje następstwa somatyczne, które wpływają na jej ogólne samopoczucie, jakość życia czy po prostu własną ocenę. Odpowiednio dobrana terapia może złagodzić wiele dolegliwości oraz przyczynić się do szybszego powrotu do ogólnej sprawności. Poniżej zamieściliśmy obszar naszych działań w tych aspektach:

Image by Conscious Design

Fizjoterapia w odnowie biologicznej, SPA & Wellness

Każdy z Państwa łaknie odrobiny relaksu po ciężkim dniu lub okresie wytężonej pracy fizycznej lub umysłowej. Umiejętność uzyskania stanu „ogólnego odprężenia” jest niezwykle ważna, gdyż z jednej strony zapewnia możliwość prawidłowej regeneracji, z drugiej zaś – pozwala pokonywać kolejne wyzwania rzucane w naszym codziennym życiu zawodowym, społecznych czy rodzinnym. Dbając o swój rozwój duchowy czy psychiczny nie zapominajmy o aspektach fizycznych, gdyż – jak to mówią – „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Poniżej zamieściliśmy katalog naszych usług w tym zakresie:

 • Terapia „Smukła sylwetka” – drenaż limfatyczny.

 • Terapia „Anti-aging: - twarz, dekolt i dłonie.

 • Masaż relaksacyjny – bańką chińską, gorącymi kamieniami, stemplami ziołowymi, peeling.

 • Hydroterapia – masaż podwodny częściowy/całkowity.

7E0128E0-A720-4088-9220-1FB35AE67971_edited.jpg
bottom of page